Προβολή Η μάχη του Αίπους. 100 χρόνια μετά... σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους